Latgales dati

2022. gada 7. augusts

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas (LVPB) koncils (sobor) notika Daugavpilī Vecās forštates lūgšanu namā. Pasākumā piedalījās 120 pārstāvji no 54 kopienām (Latvijā ir 70 kopienas) un viesi. Koncila priekšsēdētājs, Maļutku Judovkas kopienas pārzinis, LVPB priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Joans Žilko.
Koncils ievēlēja jaunu Centrālo Padomi 17 locekļu sastāvā, no tiem 14 - no Latgales. Centrālā Padome ievēlēja LVPB priekšsēdētāju un trīs vietniekus. Par priekšsēdātju kļuva Jēkabpils kopienas pārzinis Vladimirs Ivanovs, viņa vietnieki - Viļānu kopienas pārzinis Aleksandrs Voronovs, Moskvinas kopienas pārzinis Ivans Larionovs un Grebenščikova kopienas padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lotko (Rīga).

Atsauces
  • Jegorova, I. “Latvijas Vecticîbnieku Pomoras Baznîcas koncilâ iezîmēja jaunus mērus.” Latgales Laiks. 2022. 23. augusts.