Latgales dati

1929. gada 30. novembris

Biedrība apvienoja Latgalē dzvoījošos studentu korporāciju vecos, studijas beigušos biedrus - filistrus. Dibinātāji bija 7 filistri no Lettonia’s, Selonijas, Talavijas un Fraternitas Lettica’s korporācijām. Viens no iniciatoriem bija Visvaldis Oglevics, kura dzīvoklī notikušas pirmās sanāksmes biedrības dibināšanas sakarā.
Pirmajā prezidijā darbojās Kārlis Samtiņš, Eduards Zariņš, Hugo Švarcbahs. Biedrības sēdeklis atradās Daugavpilī. 1934. gadā biedrībā bija 43 biedri, no kuriem: juristi 18, inženieri 7, mediķi 5, eikonomisti 3, teologi 3, agronomi 3, ķīmiķi 2, matēmatiķi 1 un veterinārārsti 1.
Biedrības pastāvēšanas laikā bija iestājušies 97 dažādu korporāciju filistri. Darbojās līdz 1940.gadam.

Atsauces
  • Zariņš, E. “Austrumlatvijas filistru biedrības pieci gadi.” Universitas, 1934. Nr. 15.
  • Ozoliņš, K. “AUSTRUMLATVIJAS FILISTRU BIEDRĪBA.” Universitas, 1956. Nr.3.
Ba3eb93b5c381493b061fbd0ea92b0398fb1acb4