Latgales dati

1905. gada 2. marts

1905. gada 17. februāris pēc vecā stila
Streiku organizēja Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (KSDSP) vietējā nodaļa. Streikā piedalījās ap 6 tūkstoši dalībnieku.
J.Babris (1955) " Streikā
piedalījās Daugavpils stacijas. Rlgas-Or-
las dzelzceļu vagonu un lokomotīvju re-
monta darbnīcu, kā ari Pēterburgas-Var-
šavas dzelzceļa depo strādnieki. Darbus
pārtrauca Grlllchcsa ādu fabrikas, Zaksa
sērkociņu fabrikas strādnieki un visu pā-
rējo Daugavpils fabriku, rūpnīcu un darb-
nīcu strādnieki. Aktīvi un organizēti
streikā piedalījās Daugavpils reālskola»
vecāko klašu audzēkņi.
Streikojošajiem strādniekiem pretēj»
Bunda vadības gribai pievienojās ebreju
amatnieki, mājkalpotāji, pārdevēji. No-
strādāja farmaceiti un maiznieki. Neiz-
nāca vietējie laikraksti, nedarbojās tele-
grafs. Pārtrauca preču pieņemšanu dzelz-
ceļu stacijā. Veikali, aptiekas, kantori,
bibliotēkas un lasitavas bija slēgti"

Atsauces
  • Babris, J. “Latgale 1905. gada revolucijas sākumā.” Cīņa. 1955. 13. marts.