Latgales dati

1965. gada 21. jūlijs

Goda grāmata izveidota sakarā ar Padomju Latvijas 25. gadadienu. Toreiz par Padomju Latvijas dibināšanas dienu uzskatīja 1940.gada 21.jūliju - padomju vēlēšanu dienu. .
Goda gramatā pirmie ierakstītie uzvārdi: Mičurina kolhoza slaucēja Ludviga Loča, Latvijas PSR Nopelniem bagātā cūkkopé, sovhoza «Silene» cūkkopju posma vadītāja Lipistinija lvanova. Daugavpils mežrūpniecības saimniecības strādnieks Josils Ļevša, Silenes ciema bibliotēkas vadītāja Ņina Lonska, Daugavpils MCP buldozerists Staņislavs Urbāns, sovhoza "Eglaine" traktorists Mihails Žukovskls, kolhoza "Cīņa" slaucēja Jūlija Veselovska, Kalkūnu patērētāju biedrības priekšsēdētāja Tatjana Morozova, lauksaimniecības arteļa "Līksna linkbpības posma vadītāja Marija Paukšte, kolhoza «Dzirkstele» brigadieris Nikons Golubevs, rajona prettuberkulozes dispansera ārste Lidija Ardišova, Subates pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja Tatjana Moskaļova un Līksnas astoņgadīgās skolas direktore Bernarda Ukina.

Atsauces
  • “Viņu vārdi pirmie Goda grāmatā.” Avangards, Daugavpils. 1965. 15. jūlijs.