Latgales dati

1857. gada 10. decembris

1857. gada 28.novembris pēc vecā stila
Šis datums fiksēts ievadā grāmatai Кёппен П.И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. - СПб., 1857.
Autors vācu izcelsmes krievu zinātnieks P. Kepplers.
Tajā ir ticamas ziņas par iedzīvotāju skaitu Latgales apriņķos:
Daugavpils aprinķis - 89.950 iedzīvotāji (visvairāk visā guberņā)
Rēzeknes apriņķis - 74.194 iedzīvotāji
Ludzas apriņķis - 60.582 iedzīvotāji.
Piebilde, ka Daugavpils apriņkī izvietoti 14.115 zaldāti - arāji (пахотные (пашенные) солдаты). Kopā 238.841 iedzīvotājs.
Grāmatā minēts, ka astotā revīzija 1834. gadā Latgales apriņķos fiksējusi 142.500 latviešus un 10,000 igauņus.

Atsauces
  • Кёппен П.И. “Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. - СПб., 1857.” https://www.prlib.ru/item/407328 (01.12.2021).