Latgales dati

2021. gada 27. oktobris

2021. gada 27. oktobrī - 5. novembrī Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts” pētnieki Tatjana Bogdanoviča un Uldis Vanags Latvijas Zinātnes padomes zinātnieku individuālā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta lzp-2020/2-0136 “Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā: 17. – 20.gs. sākums” (projekta vadītāja – pētniece Alīna Romanovska) ietvaros devās zinātniskajā ekspedīcijā uz Polijas pilsētu Krakovu. Brauciena mērķis bija izpētīt Jagaiļa Universitātes bibliotēkas un Kņazu Čartorisku muzeja bibliotēkas manuskriptu nodaļu fondus. Ekspedīcijas laikā izdevās apskatīt vairāk ka 200 dokumentu vienības, kas glabājas minēto bibliotēku fondos. Starp tiem bija Kazimira Plātera ceļojuma uz Pēterburgu dienasgrāmata (18. gadsimts), Plāteru dzimtas korespondence (17. – 19. gadsimts), Inflantijas bīskapa Nikolaja Poplavska korespondence (17. gadsimts), Inflantijas bīskapa Kšištova Antonija Šembeka korespondence (18. gadsimts), Inflantijas vaivada Juzefa Kosa sarakste ar Žečpospolitas karali Augustu II. Šie dokumenti ir nozīmīgi ar to, ka līdz šim netika publicēti (izņēmums ir K. Plātera dienasgrāmata, kas ir daļēji publicēta) un iekļauti zinātnes apritē. Ekspedīcijas rezultātā tika iegūtas dokumentu kopijas, tam sekos dokumentu avotpētnieciskā analīze un publicēšana datu bāzē “Latgales Dati” projektam lzp-2020/2-0136 veltītajā sadaļā.

Papildu informācija par projektu:
Alīna Romanovska
alina.romanovska@du.lv

Dc3916d0ad26d84a54898ae6f0fc68ac46d904f0
8cb5b35c9e38465db77938977bb691fb0c8e832b
675d464897543f247e6b73cf2480d4bb3fe9efc0