Latgales dati

1937. gada 26. novembris

Šī datuma preses ziņa:
"Jaunlatgales pilsētas pašvaldība, saziņā ar izglītibas ministriju, uzsāka rokdarbu mācības iestādes iekārtošanu Jaunlatgalē. To nosauca par .Jaunlatgales valsts rokdarbu darbnicas". šinīs dienās notika darbnīcu atklāšana. Atklāšanas aktā bez izglītības ministra pārstāvja — rokdarbu inspektora V. Mieža, piedalījās arī vietējie valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un audzinātāji. Šo jauno mācības iestādi varēs izmantot kā pilsētas, tā apkārtējo pagastu skolas. Patreiz darbnīcās ierīkota vienīgi galdniecības nodaļa. Pilsēta tuvākos gados nodomājusi darbnīcu vajadzībām būvēt piemērotas telpas, kad arī iekārtos citas nodaļas."
..
Darbnīcā apmācīja skolēnus no 5.klases. Nodarbības notika vienreiz nedēļā pa divām stundām. Darbnīcu apmeklēja gan latviešu 6.kl.pamatskolas skolēni, gan bērni no krievu skolas. Tur bija skrūvbeņķi, zāģi, ēveles, varēja izgatavot, piemēram, slēpes.
Darbnīcas 1937. gadā apmeklēja 120 skolēni, tāpec telpas izrādījās par šaurām un pilsētas valde nodomaja darbnīcu vajadzībām celt speciālu 24 metri garu namu.

Atsauces
  • “Jaunlatgalē atklātas rokdarbu darbnīcas.” Latgales Vēstnesis. 1937. 26. novembris.
  • “Jaunlatgalē cels valsts rokdarbu darbnīcu namu.” Latgales Vēstnesis. 1937. 30. decembris.
7f358b3e02445346a4ed75d404bf319e3d6bd452