Latgales dati

1936. gada 20. novembris

Šī datuma preses ziņa
Ar 3. šķiru apbalvots:
Daugavpils apgabaltiesas priekš sēdētājs L. k. o. k. Aleksandrs Kociņš.
...
Ar 5 šķiru apbalvoti:
Ludzas pareizticīgo dr. virs priest. un Ludzas iec. prāvests Feofans Borisovičs. Rēzeknes pareizticīgo katedrāles virspriest. un Rēzeknes iec. prāvests Grigorijs Sčensnovičs.
Balvu pareizticīgo dr. virspriest. un Viļakas iec. prāvests Aleksandrs Mazurs.
17. Rēzeknes aizs. p. 8. rotas komand. un Viļēnu nod. pr-ks Jānis Rubenis. Robežsargu brig. II Zilupes bat. leitn. Maksimilians Ercdorfs-Kupfers.
Robežsargu brig. 111 Jaunlatges bat. 1. r. vada komand. leitn. Valdemārs Zarauēlis.
Robežsargu brig. 111 Jaunlatgales bat. 2 r. virsleitn. Roberts Dišleris.
Robežsargu brig. 3. atsev. r. komand. virsleitn. Arveds Skābards.
Ludzas pils. galva Joņs Rudovičs.
Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzēs. b-bas nod. vad. Aleksandrs Voroneckis.
Daugavpils latviešu teātra māksim, vad. un režisors Jānis Kļava.
Ludzas valsts ģimn. skolot. Felicija Bricis.
9. Rēzeknes k. p. virsleitn. Kārlis Augstkalns.
Latgales artilērijas p. virsleitn. Arnolds Vīksne.
Zemgales diviz. L. k. o. k. kapt. Oskars Bļaus.
19. Aizputes k. p. vltn. Kārlis Šics.
12.Bauskas k. p. virsleitn. Kārlis Augusts Briedis.
Zemgales artilērijas p. kanci, pr-ks adrn. kapt. Aleksandrs Ramanis.
Jātnieku p. virsleitn. Jānis Richards Krauze.
Rēzeknes raj. veterinārārsts Jānis Jūrmalietis.
Livānu virsmežn. virsmežz. Osvalds Klaustiņš.
Krāslavas stac. pr-ks Valdemārs Šulcs.
...
Ar Triju zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi apbalvoti:
Kriminālās polic. Daugavpils raj. uzr. Jānis Vilks.
Daugavpils pref. 2. iec r. j. uzr. Staņislavs Vērdiņš.
Dzelzceļu polic. Daugavpils iec. uzr. Jānis Pipurs.
Rēzeknes apr. pol. 2. iec. krtminālpolic uzr Ambrozija Mickāns.
Jaunlatgales apr, pol, 1. iec. kriminālpol. uzr. Arturs Reinvalds.
Ludzas apr. pol. 1. iec. kriminālpol. uzr. Eduarda Viļumf.
17 Rēzeknes aizs. p. 3 bat. komand. adj. Jānis Zeps.
Robežsargu brig 1. Dagdas bat. diikar. Aleksandrs Okrašinskis
Robežsargu brig 1. Dagdas bat. serž. Fiicia Kažmirs
Robežsargu bng. I. Dagdas bai. dižkar. Valdemārs Svarcs.
Robežzargu brig. 2 Zilupes bat kapr. Donata Ķeiris.
Robežsargu brig 2. Zilupe» bat L. k. o. k. serž. Otto Brālīns
Robežsargu brig. 3. Jaunlatgales bat. kaūr. Arturs Alsiņš.
Robežsargu brig. 3. Jsunlatgales bat. serž Kārba Mite.
Robežsargu brig. 3. Jaunlatgales bat. kaDr. Jānis Blakļiaieks.
Zemgalei div. serž virsn vietn. Jānis AboltiņS.
10. Aizpute» k p. serž virsn. vieto. Kārlis Dumpis.
12. Bauskas k. p. serž. virsn. vieto Kārli» Krēvans.
Liepnas virsmržo. mežs. Reiois Putnis.
Maltaa iec. miertiesneša sekr. Zelma Zarievies.
...
Ar Triju zvaigžņu ordeņa sudraba goda zīmi apbalvoti:
Vipes pag vec. pol. kart. Albert» Kalniņš.
Vārkavas pag. vec. pol. kārt. Aleksandrs Ostrovskis
Ludzaa apr. pol. 2. iec. vec. pol. kārt. Broņislavs Rudusāns.
Ludzas apr. pol. 1. iec. jaun kārt. Jāzeos Pavlovskis.
17. Rēzek nes aizs. p. Makaāēnu nod. aisz. Antons Zīra.
18. n-pila aizs. p. sakaru bat. gr. komand. Kārlis Abjliņs.
18. D-pila aizs. p. Rudzātu nod. aiis. Pēteris Līcītis.
18. D-pils aiz», nod. Ungurnuj. žas nod. aizs. Kārlis Blurnbergš.
18. D-pils aizs. p. Aiviekstes nod aizs. Edaaids AbolioS.
Robežsargu brig. 1. Dagdas bat sarga Jānis Puķitis
Robežsargu brig 1. Dagdas bat. sargs Viktora Orechova
Robežsargu brig. 1. Dagdas bat. sargs Jēkabs Ķiburis.
Robržsargu brig. 2 Zilupes bat. sargs Domeniks Savickis.
Robežsargu brig. 2. Zilupes bat. sargs Grigorijs ŠeveU.
Robežsargu brig. 2. Zilupes bat. sargs Ji n j, Chlopotinš
Robežsargu brig 2. Zilupes bat sargs Aleksandrs Začs,
Robežsargu brig. | t Jaunlatgales bat. serž Augusts Svalkovskit
Robžesargu brig 3. Jaunlatgales bat. virsn. v. Leonīds LakSevics.
Robežsargu bng. 3. Jaunlatgales bat kapr. Alberts Kaska.
Robežsarga brig. 3. Jaunlatgales bat sargs Jānis Ssins.
Robežsargu brig. 3. Jaunlatgales bat. aargs Jānis Ozols.
9. Rēzeknes k. p. serž Mtķelis Kuhkovskis.
9. Rēzeknes k. p. serž Alberts Rebinki.
Latgales artilērijas pulka seiž Alberts Āboltiņš.
10. Aizputes k. p. serž. Aleksandrs Kārlis Gicis
11. Dobeles k. p. serž. Afreds Pēteris Pincen.
12. Bauskas k. p. s~iž. Ādolfs Skabards.
Jātnieku pulka serž. Jēkabā Vikš'.rēms.
Jātnieku pulka serž Aleksandrs Butāns.
Intendaatūras Daugavpils nolikt, vec. rakstv. adm. kapr. Ādolfs Mdlers.

Atsauces
  • “Valsts svētkos ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvotie no Latgales apgabala.” Latgales Vēstnesis. 1936. 20. novembris.