Latgales dati

1931. gada 28. marts

No 28 iesniegtiem sarakstiem Nr. 19 (komunistu) tika noraidīts, palika 27 saraksti, no kuriem sar. Nr. 2., 13., 18., 25. un 28. neieveda domē neviena pārstāvja.
..
Kā ievēlēti skaitās:
Nr. 1. (žīdu sociāldemokrātiskās strādn. «Bund» organizācijas) P. Meiksins, N. Maizels, J. Levins, J. Pliners un M.Kremers;
Nr. 3. (soc. dem.) K. Būmeisters, E. Jirgens, Fricis Stepe, J. Mucha, N. Aleksandrovs un J. Sietiņš
Nr 4. (Latg progr. tautas apvienība) J. Pabērzs;
Nr. 5. (Latg. tirg un rūpn. savienība) A. Griliches, Abr. Kopelovskis un Aleks. Kopelovskis; Jsis 6 (Latg. katoļu kopējais) A. Vīzuls un S. Mičenko;
Nr 7. (Apvien. latg. strādn. un darba inteliģence) J. Volonts un B. Rudans;
Nr. 8. (Sion. organizac. «Histadrats) M. Glinterniks un A. Storchs;
Nr. 9. (Gajoka vecticībn ) E. Nikitins;
Nr. 10. (Vāciešu sar.) E. Zinkels;
Nr. 11. (Karavīru un Daugsvpils latvju pilsoņu sa raksts) J. Vagels, pulkvedis P. Daukšs, plkv T. Kalniņš, zvēr. adv. J. Krūmiņš, plkv.-leitn. Dzenīts-Zeniņš, Dr. J. Sproģis, pils. valdes sekretārs E Biriņš un plkv.-leitn. A. Liepiņš. Kandidātos paliek: kapt. J. Balodis, advokāts K. Dzenīts, apgabaltiesas loceklis K. Kve.lbergs, tiesnesis K. Avens, vltn. Martinsons, tiesn. Ozoliņš, prok. b. Erdmans un kapteinis
Taube;
Nr. 12. (Latvijas poļu sa vienības) B. Lavrinovics, J. Veržbickis, B. Brežgo, E. Mirovičs, B.Kondratovičs, P. Dombrovskis, B.Lapinskis, F. Butkevics, M. Veržbickis un D. Baužiks;
Nr. 14. (žīdu amatnieku biedr ) S. Ravdins un L. Gamza;
Nr. 15. (Daugavpils tirg. un rūpn. sab.) R. Vitenbergs;
Nr. 16. (Zīdu nacionālās bezp. grupas) S. Gurvičs;
Nr. 17. (Agudas Izraels) S. Šiliņš;
Nr 10. (Daugavpils žīdu namīpašnieku) F. Fains ;
Nr. 21. (Apvienotie vecticībnieki) M. Kaļistratovs, G. Elisejevs un A. Isačenko;
Nr. 22. (Daugavpils latvju progresīvais bloks) Pūriņš, V. Mucenieks un J. Bergmans, kandidātos paliek R Keipans, J. Brauers un A. Vidinš;
Nr. 23. (Neatkarīgo kristīgo) S. Obrazcovs;
Nr. 24. (Krievu pareizticīgo draudžu) Dr. P. Fedorovs, G. Michailovs G. Sadovskis un AI. Beniksons ;
Nr. 26. (Apvienoto Sionistu socialistu) Dr. Z. Gordins;
Nr. 27.(Latv. vecticībnieku kristīga savienība) A. Formakovs.

Atsauces
  • “Daugavpils pilsētas domes jaunais sastāvs.” Latgales Ziņas. 1931. 17. aprīlis.