Latgales dati

1925. gada 7. jūnijs

Iesvētīšana piedalījās Kalupes draudzes prāvests V. Treibšo, izglītības ministra biedrs S. Jaundzems, iekšlietu ministra biedrs. A. Dzenis. Ceremonijā diplomus saņēma skolas beidzēji. (vai pirmais izlaidums?)
Skola bija sešklasīga, ierīkota grāfu Plāteru - Zībergu muižā.
Par skolas izveidošanu tika runāts Kalupes iedzīvotāju 1917. gada 18. oktobra (v.st.) apspriedē. Skola organizēta 1920.gadā. kopš 1923. gada - Kalupes pagasta Randaukas 6 klasīgā pamatskola. 1923. gadā veikts telpu remonts.1935. gada 2. jūlijā Randaukas pamatskola pārdēvēta par Amuļu pamatskolu.
..
1921. gadā skolā mācījās 120 skolēni, strādāja 3 skolotāji. 1936. gadā skolu apmeklēja 160 skolēni, tajā strādāja 5 skolotāji.
Līdz 1940. gadam skolā strādāja:
Skolas pārzinis Boļeslavs Rudāns.
Kārlis Kļavinskis (pārzinis 20. gados ), A. Pudāns, Leons Varslavāns.
Pēc Otrā pasaules kara līdz 1974?. gadam darbojās Āmuļu astoņgadīgā skola.
...
Blakus skolai tajās pašas telpās atradās bērnu patversme.

Atsauces
  • Randaucīts. “Randaukas 6 kl. skolas īsvetēsona.” Zemnīka Ziņas. 1925. 8. jūlijs.
  • Zemnīks nūvarotōjs. “Pa Latgolu.” Latgalīts. 1925. 22. jūlijs.
  • “Kolupa.” Drywa. 1917. 8. novembris.
  • “Dzimtenes hronika.” Latvijas Sargs. 1929. 4. septembris.
  • “Boriņu patversme.” Latgalīts. 1921. 6.oktobris.