Latgales dati

1939. gada 29. novembris

Kongresu nama lielajā zālē Rīgā notika tirdzniecības un rūpniecības kameras kārtējā rudens kopsapulce, ko atklāja un vadīja kameras priekšsēdētājs direktors A. Bērziņš. Priekšsēdētājs plašākā runā apskatīja pārvērtības saimnieciskajā dzīvē, kādas radijuši kara apstākļi, un, paskaidrojot tās nākotnes uzdevumus, sīkāk pakavējās arī pie vāciešu repatriācijas un tās sekām.

[..] Vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanas uz Vāciju mūsu nacionālā saimniecībā sitīs smagu robu.
Pēc 1935. gada datiem, visā Latvijā apa]os skaitļos skaitījās 62.000 vācu tautības pilsoņu. No tiem darbā bija aizņemti atkal apaļos skaitļos 30.000. Vairāk kā puse no strādājošiem vācu tautības pilsoņiem bija nodarbināta rūpniecībā, tirdzniecībā un satiksmē. Liels bija arī vācu pilsoņu tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu skaits. [..]

Atsauces
  • “Mūsu saimniecības jaunie uzdevumi.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 30. novembris.