Latgales dati

1939. gada 26. novembris

Daugavpils latviešu biedrībā viens no mūsu izcilākajiem valodniekiem prof. E. Blesse referēja par tematu: «Valoda un vēsture». Ļoti plašajā referātā profesors iztirzāja dažādās sakarības, kādas pastāv valodas un vēstures starpā.
[..] valoda mums stāsta arī par tautas sakariem ar kaimiņiem, ar citām tautām. 'Veci aizguvumi no somu valodām, kas jau gandrīz 1000 g. veci, pierāda latviešu saskari ar somiem, tāpat daži gotu vārdi latviešu valodā vēstī par mūsu tautas attiecībām ar šo, jau sen no pasaules vēstures aizgājušo tautu. Daudzie krievu un vidus lejas vācu valodas vārdi liecina nevien par mūsu tautas sakariem ar abiem senajiem kaimiņiem, bet nosaka pat šo attiecību veidu. Kamēr ar krieviem attiecības bijušas, tā sakot, vairāk garīgas, par ko liecina aizgūto vārdu saturs, tad ar vāciešiem attiecības bijušas vairāk materiālās dabas.[..].

Atsauces
  • “VALODA PALĪDZ ATKLĀT PATIESĪBU.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 27. novembris.