Latgales dati

1939. gada 25. novembris

Šī datuma preses ziņa - pārpublicējums no žurnāla "Savs kaktiņš, savs stūrītis".
"[..][ Sevišķs stāvoklis lauku īpašumu tirgū radies ar vācu tautības iedzīvotāju aizcel ošanu un viņu īpašumu likvidāciju. Visiem šiem īpašumiem līdz,nākošam pavasarim ir jāpāriet jauno un īsto saimnieku rokās. Vāciešiem aizceļojot, cik paredzams, atbrīvosies apm. 1.800 saimniecību ar zemes kopplatību apm. 56.000 ha, no tām
Kurzemē 694
Vidzemē 761
Zemgalē 393
Latgalē 39 saimniecības.
Atstāto īpašumu lielumi ir loti dažādi:
līdz 5 ha — 3f80, no 5—l10 ha — 116, 10— 20 ha — 394, 20—30 ha — 261, 30— 50 ha — 303 un pāri par 50 ha — 431 īpašumi.
Paredzams, ka šajos īpašumos, tos sadalot, bet daļu arī apvienojot un robežas varēs iedalīt apmēram 3000 saimniecību, ar kurām varēs apmierināt krietnu skaitu centīgāko nomnieku, graudnieku, gājēju un kopīpašnieku.

Atsauces
  • “Kas varēs iegūt zemi?” Daugavas Vēstnesis. 1939. 25. novembris.