Latgales dati

1939. gada 22. novembris

Šī datuma preses ziņa.
"Daugavas Vēstnesis" (1939) : "Sevišķa komisija 21. novembri Skrudalienas pagastā uzņēma aizbraucošo vāciešu nekustamus Īpašumus līdz ar atstāto kustamo mantu. Ēkas atrodas ļoti sliktā stāvoklī. Gandrīz visa kustamā manta likvidēta, bet ko nav bijis iespējams likvidēt, tos īpašnieki aplējusi ar petroleju un sadedzinājuši. Ari suņi nošauti. Tabores saimniecībā dienu pirms aizbraukšanas tās pilnvarnieks pārdevis 5 lielus, skaistus ozolus, tādā kārtā nopostot skaisto saimniecības parku. Izņēmums ir Elkšņu saimniecībā, kur tās īpašnieki atstājuši pilnvarnieku un ari gandrīz visu kustamo mantu. Zemes aparšanas jautājums jau
nokārtots."

Atsauces
  • “Iznīcinājuši un sadedzinājuši.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 22. novembris.