Latgales dati

1939. gada 22. novembris

Šī datuma preses ziņa.
Ar vācu tautības pilsoņu aizbraukšanu no Latvijas darba nozares zaudēja 30.404 strādājošus vācu tautības pilsoņus.
1935. g. tautas skaitīšanā bija reģistrēti tikai 6475, no tiem
5.857 darbojās lauksaimniecībā (Latgalē - 65).
Visvairāk vāciešu bija nodarbināti rūpniecībā — 10.145 (Latgalē—93), tirdzniecībā — 6.253 (Latgalē—43) un brīvās profesijās — 1.961, veselības kopšanā —1.750, mājkalpotāji — 2.185, satiksmē — 936, valsts un pašvaldību iestādēs — 445.
Visupirms jau būs jāatvieto tie 5.857 vācieši, kas strādā lauksaimniecībā un starp kuriem ir daudz zemes īpašnieku.

Atsauces
  • Sauliets, V. “PĀRKĀRTOŠANĀS.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 22. novembris.