Latgales dati

1939. gada 11. oktobris

Šī datuma preses ziņa.
No Daugavpils aizbraukšot ap 400 vāciešu - zemkopji, tirdzniecības uzņēmumu vadītāji un darbinieki. Daugavpilī no Rīgas ieradies kāds vācu tautības grupas vadības pārstāvis, lai nokārtotu šejienes vāciešu izceļošanas jautājumu.
Latvijas un Baltijas vāciešus nosūtīšot uz poļu ostas pilsētu
— Gotenhafenu, bijušo Gdiņu. ledzīvotāji pilsētu esot atstājuši un aizbēguši uz citiem agrākās Polijas novadiem. Gotenhafenā stāvot tukši apmēram 10.000 dzīvokļu.

Atsauces
  • “No Daugavpils aizbraukšot ap 400 vāciešu.” Daugavpils Vēstnesis. 1939. 11. oktobris.