Latgales dati

1933. gada 9. jūnijs

Šī datuma preses ziņa:
"1932/33 māc. gadā mācījušies 152 audzēkņi. Klavieru klasē 88, vijoles klasē — 27, dziedāšanas klasē — 19, ērģeļu kl.— 6, obligat. priekšm. klasē —12, no tiem 62 vīrieši un 90 sieviešu. Pēc tautībām :91 latvietis, 35 žīdi, 15 poļu, 8 krievi un 3 vācieši. Obligatorisko priekšmetu klases pilnu kursu beigusi Anna Kalniņš. Pag. māc. gadā konservatorija sarīkojusi 18 koncertus, kuros uzstājušies konservatorijas pedagogi, audzēkņi, Latvijas
un ārzemju mākslinieki. Šos koncertus noklausījušās 2485 personas"

Atsauces
  • “Latgales tautas konservatorijā.” Latgales Ziņas. 1933. 9.jūnijs.
  • A. F. “Latgales tautas konservatorija.” Latgales Ziņas. 1933. 25. septembris.