Latgales dati

1928. gada 2. novembris

Šī datuma preses ziņa:
" Patreiz jau Latgalē pastāv 20 draudzes, bet visu luterticīgo latviešu skaitu rēķina uz 40,000 dvēselēm. Draudzēm sevišķi sajūtams dievnamu trūkums, vietām sāpīgs arī skolu jautājums. Vairākas draudzes jau ķērušās pie dievnamu būves, citas to drīzumā uzsāks.
Sāpīgu jautājumu draudzēm ir daudz, bet viņas cer, ka agri vai vēlu viņas ar Dieva palīgu grūtības pārvarēs.

Latviešu luteriskām draudzēm Latgalē nav tikai nozīme garīgās dzīves izkopšanas ziņā vien, bet gribot negribot viņas ir arī spēcīgs nacionāls faktors. Izkaisītas starp cittautībniekiem, šīs draudzes ir kā raugs mīklā No vienas puses draudzēm reizē ar garīgo apkopšanu jāpasargā latvieši Latgalē no pārtautošanās, kas par nožēlošanu šur tur jau noticis, no otras puses viņām jānes latviskā kultūra sveštautiešos. Neviens luterticīgs latvis Latgalē lai neaizmirst to patiesību, ka jo spēcīgākas un darbīgākas būs luteriskās draudzes, jo stiprāks būs arī latvju nacionālās kultūras iespaids."

Atsauces
  • Rumpeters, A. “Luteriešu saime Latgales konfesiju jūkli.” Latgales Ziņas. 1928. 2. novembris.