Latgales dati

1925. gada 29. janvāris

Šī datuma preses ziņa
Laikraksts "Segdnja" publicēja rakstu par it kā konfliktu Daugavpils draudzē sakarā ar latviešu - pareizticīgo vēlmi noturēt dievkalpojumus sava valodā. Uz publikāciju atsaucās latviešu laikraksts, nosaucot to par izdomājumu un sagrozījumu.
Publikācijā raksturotas latviešu - vāciešu attiecības luterāņu draudzē, kur: ..[.. ir viena vienīga baznīca par Grīvu un Daugavpili un tur bez kādiem konfliktiem sadzīvo divas draudzes - vācu un
latviešu, pie kam, pat latviešu dievvārdiem ir visur priekšroka. Kā redzams, tad vācieši, kā kulturēlāka tauta ir mācējusi apkarot savu neiecietību un egoismu.. [..].

Atsauces
  • “Krievu neiecietība pret latviešiem.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 6. februāris.