Latgales dati

1929. gada 1. augusts

1928./29.gadā mācību gads sākās 1.augustā.
1929./30.gadā mācību gads sākās ?.
Presē ziņoja, ka 1929./30.gadā mācību gadā Daugavpils apriņķī
"190 pamatškolas, kuras sasagrupcj šai:
29 sešklaseigās,
86 pj lnos I. pakāpes,
80 I. pakopcs ar 3 klasēm.
1 I pakāpes ar 2 klasēm.
Nu šo skaita:
131 latvišu pamatškolas,
33 krīvu pamatškolas.
15 boltkrivu pamatškolas,
6 pūlu pamatškoks,
3 žeidu pamatškolas,
8 jauktu tautebu pamatškolas.
Mynātds pamatškolds strodoj 440 skolotāji,
kuri pēc tauteibom sasagrupej šai:
326 latvlšl,
69 krivi,
T3 boli krivi,
15 pūli,
9 žeidi
2 vociši
6 leiši.
Kūpā 440."
1930./31.mācību gadā Daugavpils apriņķī bija 204 pamatskolas, tajās strādāja 2 vācu skolotāju (no 442), mācījās 2 vācu skolēni.
1933./34.mācību gadā Jaunlatgales apriņka skolās mācījās 2 vācu tautības skolēni.

Atsauces
  • “Skolas un školōtōji Daugavpiļs apriņķī.” Latgolas škola, 1930. Nr.6.
  • “Porskots par Daugavpiļs apriņķa školu stovūkli 1930./31. m. g.” Latgolas škola, 1932. Nr.5.-6.
  • Baško, P. “Ziņas par pamatškolu stovūkli un darbeibu Jaunlatgolas apriņķa I. īcirknī 1933./34. moc. g.” Latgolas škola, 1933. Nr.5.