Latgales dati

2016. gada 16. septembris

Dzirnavu 20.gs. 30. gadu izskats fiksēts fotogrāfijā, kuru Kibortu radinieks Rišards Labanovskis uzdāvināja Dagdas muzejam. Pēc fotogrāfijas 2016. gadā vietējais mākslinieks Jans Bartkevičs uzgleznoja attēlu uz mājas Asūnes ielā 2 sienas.

Atsauces
3a75c071e967b9eaa4d529b2681cd7452e60e3e4
6d317b64ac55c3d5a0f896e80b853a150dc31cea
9fa4350b88d05a9a14c544eac9f16470c9fdd67b