Latgales dati

1941. gada 22. oktobris

Mācibu gads sakās ar dievkalpoujumiem baznicā, svinīgam uzrunām un kapu apneklējumiem.
No preses aprakstiem izriet, ka vācu karavīru apbedījumi bijuši Dubrovina parka stūrī, tuvāk ugunsdzēseju depo.
Daugavas Vestnesis: Pulkstens 11 skolu jaunatne, skolotāji, bērnu vecāki un pilsētas iedzīvotāji pulcējās Dubrovina dārzā pie kritušo Lielvācijas ar mijas varoņu kapiem. leradās ari Apgabala komisārs F. Schwungs, izglītības padomnieks Wikberg's, Daugavpils pilsētas vecākais E.Pētersons, tautskolu inspektors Rudzītis u. c.:
Svinīgi pasākumi, notikuši Dubrovina parkā arī 1942. gadā.

Atsauces
  • “Tautas nākotne ir viņas jaunatne.” Daugavas Vēstnesis. 1941. 25. oktobris.
  • “Piemiņas brīdis Dubrovina dārzā.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 21.aprilis.