Latgales dati

1920. gada 15. jūlijs

Ar Iekšlietu ministra rīkojumu Krustpils pils īpašniekam Borisam Korfam par piedalīšanos Bermonta "noziedzīgajā uzbrukumā Latvijai" atņemti nekustāmie īpašumi un kustamā manta.
Citviet minēts, ka visas muižas atņemtas 1920.gada 3. - 4. augustā.

Atsauces
  • “Krustpils.” Latgolas Vōrds. 1920. 17.augusts.
  • “Sekvestri.” Baltijas Vēstnesis. 1920. 17. jūlijs.