Latgales dati

2021. gada 8. aprīlis

Pilnībā nodota ekspluatācijā skolas ēka Parādes ielā 7 , līdz ar to ir noslēdzies liels izglītības iestāžu modernizācijas projekts "Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām" ( SAM 8.1.2).
Projekta rezultātā tika veikti būvdarbi un modernizēta materiāli tehniskā bāze, iegādātas IKT un informāciju tehnologijas 6 Daugavpils vispārizglītojošās skolās ( Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Tehnologiju vidusskolā -licejā, Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils 16. vidusskolā, Daugavpils 13 vidusskolā un Daugavpils Saskaņas pamatskolā.
Uz ēku Parādes ielā 7 pārcelsies Saskaņas pamatskola, skolai tagad būs netikai moderni kabineti un laboratorijas bet arī liela aktu zāle un jauna moderna sporta zāle.