Latgales dati

2001. gada 5. marts

Satversmes sapulce apstiprina Daugavpils Pedagoģiskās universitātes nosaukuma maiņa uz Daugavpils Universitāti (rektors Jānis Pokulis), pamatojot to ar realizēto zinātniskā un mācību potenciāla kāpināšanu, akadēmisko un profesionālo studiju iespēju paplašināšanu un studiju kvalitātes paaugstināšanu.
Attiecīgs likums Saeimā pieņemts 2001.gada 4. oktobrī. Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga to izsludina 2001. gada 12. oktobrī. Likums stājas spēkā ar 2001. gada 13. oktobri.
Augstskolas pirmā Satversme ir pieņemta 1993. gada 15. martā. Turpmāk 15. marts tiek uzskatīts par Satversmes dienu.

Atsauces