Latgales dati

1931. gada 28. marts

Vēlēšanas notika 1931. gada 28.-29.martā. 1928. g. tika iesniegti 30 saraksti, bet 1931. g. - 28.
Saglabāta tā laika rakstība:
Nr. 1 — žīdu sociāldemokrātu «Bunda» saraksts ar deputātu Maizeli priekšgalā;
Nr. 2 — progresīvo strādnieku un bezdarbnieku — K. Belevics,
Nr. 3 — latv. sociāldemokrātu, profes. savienību un kulturelo organizāciju saraksts — K. Būmeistars,
Nr. 4 — latgaliešu progres. tautas apvienība — J. Pabērzs,
Nr. 5 — latg. tirgotāju un rūpnieku savienības— A. Kopelovskis,
Nr. 6 — latg. katoļu kopējais sar. — Vizulis,
Nr. 7 — apvienotais latg. inteļigento darbinieku — J.Volonts,
Nr. 8 — sionistu organizācija «Histadrats» — M. Glinterniks,
Nr. 9— Gajoka vecticībnieku draudze — Gorkins,
Nr. 10 — vāciešu saraksts ar inž. E. Zinkeli priekšgalā,
Nr. 11 — latvju karavīru un pilsoņu apvienotais sar. ar pulkvedi T. Kalniņu priekšgalā,
Nr. 12 — polu Savienības Latvijā un citu Daugavpils organizāciju poļu katoļu sar.—Lavrinovičs, Veržbickis,
Nr. 13— Nomnieku un sīktirgotāju sar —Gamze,
Nr. 14—žīdu amatnieku biedrības sar.— Ravdins,
Nr. 15 Daugavpils tirdzniecības un rūpniecības sabiedrības — Ribuš.
Nr. 16 — židu nacionālo bezpartejisko grupas — Gurvics,
Nr. 17 — «Agudas un Ceire—Agudas Izracis» organizācijas — Grein,
Nr. 18 — Baltkrievu strādnieciskais —Bartkevics,
Nr. 19—strādnieku saraksts — Jeršovs,
Nr. 20 —Daugavpils žīdu namīpašnieku grupas— Fains,
Nr. 21 — apv. vecticībnieku — Kaļistratovs,
Nr. 22 — Daugavpils latvju progresivais bloks — Pūriņš,
Nr. 23 — Daugavpils neatkarīgo kreiso un pils. org. — Stankevics,
Nr. 24 — Vienīgais krevu pareizticīgo draudžu un sabiedrisko organizāciju saraksts —Astachovs,
Nr. 25 — bezpart. žīdi — M. Okun.%
Nr. 26 — apvien. sionistu - sociāldemokrāti — Gordins, Zands,
Nr. 27 — apvienoto kristīgo vecticībnieku — dep.S. R. Kirilovs,
Nr. 28 — no kara un 18. marta 1920. g. likuma cietušo saraksts ar J. Gailīti priekšgalā.

Atsauces
  • “Daugavpils ziņas.” Latgales Laiks. 1931. 6. marts.