Latgales dati

1942. gada 7. decembris

Skola atvērta Pumpura 17 un 23, kas bija dzelzceļa tehnikuma un Gruntsgabalu savienības Daugavpils modaļas telpas, vēlāk tika izmantotas arī katoļu draudzes telpas Lielā Dārza ielā 14. Bijušās poļu skolas ēka bija nodegusi 1941. gadā kara sākumā.
Mācība noritēja 3 maiņās. Skolēnu skaits:
1942./43. mācību gadā - 312,
1943./44. - no 475 līdz 507.
Skolā strādāja 13 pedagogi.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu skolas Latvija vācu okupācijas laikā.” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Daugavpils: Saule, 2004. 64.-70.lpp.