Latgales dati

2020. gada 1. decembris

Projekta uzdevums ir izpētīt baltvāciešu lomu Latgales kultūrvides veidošanā. Kultūrvide tiek definēta kā kvalitatīvi noteikta ārējo un iekšējo faktoru ietekmē pastāvīgi topoša cilvēku savstarpējo attiecību sistēma. Savukārt, cilvēku savstarpējo attiecību sistēmu veido gan fiziskā darbība, gan uztvere. Projekta ietvaros uzmanība tiks pievērsta dažādiem kultūras aspektiem – baltvāciešu sadzīves kultūrai, dzīves veidam, mentalitātei, baltvāciešu un citu etnisko grupu kultūras mijiedarbībai un savstarpējai ietekmei. Projekts ir starpdisciplinārs un paredz vēsturnieku, filologu, lingvistu, juristu sadarbību.

Projekta iesniedzēja - Daugavpils Universitāte

Projekta realizacijas laiks - 1.12.2020 - 1.12.2021

Finansējums - 100 389,00

Zinātniskā grupa/ Scientific group:
1. Alīna Romanovska Dr. philol. – projekta vadītāja
2. Henrihs Soms Dr. hist. – vadošais pētnieks
3. Tatjana Kuzņecova Dr. hist. – vadošais pētnieks
4. Valentīna Talerko Dr. philol – vadošais pētnieks
5. Tatjana Bogdanoviča mag.hist. – pētnieks
6. Uldis Vanags mag.iur. – pētnieks

Paredzamas aktivitātes/ Activities
1. Jauno vēsturnieku skola 26.07.-30.07.2021.
2. Rakstu krājums “Latgales vācbaltieši laika griežos”