Latgales dati

1981. gada 5. novembris

Piemineklis atklāts centrālajā laukumā pie rajona izpildkomitejas. Svinīgo mītiņu ar ievadvārdiem atklāja Latvijas KP rajona komitejas pirmais sekretārs K. Peišs. Ļeņina pieminekli atklāja LKP CK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs L. Freibergs. Ansambļa autori A. Veinbaha (tēlniece), J. Kaksis, B. Ozols un I. Paegle.
Pirms tam šajā vietā bija luterāņu baznīca, kas pārveidota par kinoteātri "Iskra". Piemineklis demontēts 90. gados. Tagad šajā vietā neapbūvēts laukums.
Pirms 1981. gada tam Ludzā jau bijis Ļeņina piemineklis pilsētas parkā.
...
1981. gadā pieminekļa atklāšanas sakarā presē publicēts A.Vējāna dzejolis:
ĻEŅINS UN OKTOBRIS

Šie abi vārdi mūžos nedalāmi
Kā grauds no klaipa brūnās rudzu maizes.
Kas rudenī uz galda kūp mums rāmi
Un mājās nelaiž salu, aizdzen raizes.
...
Šais divos vārdos tik daudz zemes spara
Kā tūkstoš varoņos, kam teiksmas dziedi.
Tver sauli Oktobris no pavasara,
Ko Ļeņins latvju streļķiem krūtīs sviedis.

Atsauces
  • “PIEMINEKĻA ATKLĀŠANA.” Par komunisma uzvaru (Ludza). 1981. 5. novembris.
  • Vējāns, A. “ĻEŅINS UN OKTOBRIS.” Par komunisma uzvaru (Ludza). 1981. 7. novembris.
080f07ada8baeac81003dc498beab2f8c65d5c12