Latgales dati

2001. gada 10. augusts

Vasaras nometne norisinājās no 10.augusta līdz 13. augustam. Nometnē piedalījās ap 80 dalībnieku.
12. augustā, Vabolē notika astronomisks dubultpasākums – nometnē uz neilgu brīdi viesojās žurnâla “Zvaigžņotâ Debess” lasîtāju brauciena dalîbnieki.
Ar Latgales novadu nometnes dalībniekus iepazîstināja Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU) docents Henrihs Soms. Klausîtâji īsumâ uzzināja, kas ir Latgale, ar ko atšķiras latgaļi no latgaliešiem un kādas ir latgaliešu valodas saknes. DPU Dabaszinâtņu fakultâtes dekâns Antonijs Salîtis, kurā jau ilgi pirms augusta dienâm bija devis ïoti lielu ieguldîjumu nometnes organizēšanā, pastâstîja par Saules sistēmas mazajiem ķermeņiem, asteroīdiem un komētām.

Atsauces
  • Gills, M. “ASTRONOMIJAS NOMETNE VABOLĒ.” Zvaigžņotā Debess, 2001, Vasara (172), 54.-58.lpp.
  • “Zvaigžņotā Debess: 2001, Vasara (172).” https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1432 (19.11.2020).