Latgales dati

1952. gada 17. maijs

Svinības ievadīja dievkalpojums baznīcā, kur uzrunu teica prāv. K. Vilnis. Svinību turpinājumā sekoja Jāņa Rubuļa referējums par kongresa nozīmi.
J.Rubulis par kongresu: "„Atmosfaira bija tiešām saspīlēta un iznākums nepārredzams, jo revolucionāri noskaņotam pūlim tad piederēja fiziskā vara — mums tikai morālie ieroči. Bez tam dažādi tumši elementi un savtīgi aģitatori pūli kūdīja. un cik spēdami darbojās pret latviešu apgabalu apvienošanu un Latvijas dibināšanas ideju"."
J.Rubulis par F.Kempu: "Kā agresīvu opozicijas vadītāju Latgalē, referents minēja Fr. Kempu, kas 1917. gadā, kā arī vēlāk visā brīvās Latvijas pastāvēšanas laikā savai politikai neatrada virzienu. Tikai 1940. gadā, kad Latvija tika okupēta no krievu komūnistiem, Kemps jutās savā elementā un patiesi uzgavilēja komunistiskā presē."

Atsauces
  • “Latgales kongresa 35 gadu atcere Stokholmā.” Latvju Vārds. 1952. 22. maijs.