Latgales dati

1936. gada 10. jūlijs

Šī datuma preses ziņa.
Laikraksts "Rīts" informēja, ka redakcija saņēmusi jaunu izdevumu
"Grāmatas Latgales latviešiem. Latgaliešu dialektā izdoto grāmatu chronoloģiskais, sistemātiskais autoru un izdevēju rādītājs (1585.—1936.)" Rādītāja sastādītāja Valerija Seile, kas strādājusi pie šī darba 14 gadus. Izmantoti agrak sastādīti rātītāji (Manteifelis, Misiņš).
Pirms gada, 1935. gadā šis izdevums izdots latgaliski "Sistematiskais leidz 1935. godam latgalīšu izlūksnē izdūtūs grōmotu rōdeitōjs".
Rādītājā minēta statistika par 360 gadiem:
- 616 grāmatas
- 1171 izdevumi (periodikai tikai gada gājums ieskaitīts par vienu izdevumu)
- 255 personas bijušas izdevumu autori
- 81 periodisks izdevums, no tiem 31 laikraksts. 23 kalendāri. 27 žurnāli
- periodiskos izdevumus rediģējuši 69 redaktori
- grāmatām bijuši 251 izdevējs, periodiskiem izdevumiem - 68 izdevēji.
- visi izdevumi iespiesti 22 dažādās pilsētās un apmēram 110 spiestuvēs.
Pamatojoties uz šo statistiku, A. Sprūdžs secināja, ka uz šo laiku latgaliski kopsummā esot 2 miljoni eksemplāru.

Atsauces
  • “Grāmatu galds.” Rīts. 1936. 10. jūlijs.
  • Skuja, V. “Valerija Seiļ, Grāmatas Latgales latviešiem.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1936. Nr. 7/8, 135.-139.lpp.
  • “2.000 000 ieiet vēsturē (latgaliešu grāmatas mūžs).” Brīvā Zeme. 1935. 9. maijs.