Latgales dati

2020. gada 5. septembris

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) ir izdevis grāmatu "Dienvidlatgalē austās segas", kuras autore ir Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Krājumu nodaļas vadītāja, mākslas vēsturniece Daina Kraukle.
Pētījuma pamatā ir divi galvenie avoti: lietiskie – segu kolekcija, kuras lielākā daļa atrodas privātajos krājumos, bet to attēli Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zinātniskajā arhīvā. Kopumā izpētītas 204 segas, kas darinātas Asūnes, Aulejas, Ezernieku, Indras, Izvaltas, Kombuļu, Robežnieku, Skaistas, Svariņu, Šķaunes un Šķeltovas pagastos.
Otrs avots ir rakstiskās ziņas, kuras iegūtas Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē, un 2015. gada ekspedīcijas laikā aptaujāto Latgales audēju stāstījumi.

Atsauces
67ff65c5b19da050bd45857509f35d3d3a81d3fb