Latgales dati

1999. gada 25. augusts

Karogs apstiprināts Latvijas valsts Heraldikas komisijas sēdē.
Karoga mākslinieciskais apraksts
3. Karoga labā puse
3.1. Karoga centrā uz pelēki melna stilizēta Vairoga ir mazais valsts ģerbonis, kura augstums ir 50 cm. Mazais valsts ģerbonis ir Vairogs. kas dalīts un apakšējā daļā skaldīts. Vairoga augšējā daļā uzlecošas zelta saules puse zilā laukā, apakšējās daļas labajā pusē pret skaldījumu pavērsts uzslējies sarkans lauva sudraba lattkā (Kurzeme un Zemgale), apakšējās daļas kreisajā pusē pret skaldījumu pavērsts sudraba grifs ar sudraba zobenu labajā ķetnā sarkanā laukā (Vidzeme un Latgale). Virs vairoga puslokā trīs piecstarainas zelta zvaigznes.
3.2. Mazais valsts ģerbonis balstās uz omamentālas joslas.
3.3. Mazā valsts gerboņa sānu abās pusēs divi zobeni nolaistā stāvoklī, kuru asmeņu sinailes aizsedz omamentālā 'osla _‚ ‚ ‚ _
3.4. Маzо valsts ģerboni no apakšas un sāniem VapVijlaimi'läpiiizäiīrlļåibüržfššlaiši zaļā krāsā, kurš pārsiets ar baltu lenti.
' 3.5. 'Karoga augšėjfMīfāfā' -"-""v'irs'rhazā Valsts"ģerböņtvattēlararfctn"augstiem' drukātiem zeltītiem burtiem lokveida uzraksts:
VALSTS ROBEŽSARDZES
3.6. Karoga apakšējā daļā —- zem lauru lapu pinuma attēla ar 8 cm augstiem drukātiem zeltītiem burtiem horizontāls uzraksts:
DAUGAVPILS PĀRVALDE
4. Karoga kreisā puse
4. l. Karoga centrā 50 cm augsts un 40 cm plats Valsts robežsardzes krūšu nozīmes attēls (turpmāk tekstā — krūšu nozīme): stilizēta sudraba romba centrā izvietots robežstabs valsts karoga krāsās; robežstaba augšdaļā ir tumši zaļas krāsas baroka vairogs ar zelta burta R attēlu; robežstaba kreisajā pusē -tumši sarkans lauva, labajā - sudraba grifs uz zelta laukuma, kuri tur sakrustotus zelta zobenus priekšā robežstabam;
krūšu nozīmes apakšdaļā ir stilizēts Vairogs, uz kura Latvijas brīvvalsts Robežsardzes dibināšanas datums
15 -XI o
19 ar 2 cm augstiem sudrabotiem cipariem; krūšu nozīmes
stilizētāromba iekšpusē, tā augšdaļā un apakšdaļā atrodas kopnes no trīs ozollapām.
4.2. Krūšu nozīmi no apakšas un sāniem apvij ozola lapu zaru pinums gaiši zaļā krāsā ar brūnām zīlēm, uz kura stilizēta lenta ar Latgales ornamentu; lentas centrā - sudraba laukā Valsts robežsardzes atjaunošanas datums:
19 _lä- 91
Xll
ar zeltītiem cipariem. Ciparu 19 un 91 augstums — 4 ст, bet 13 un Xll -- 3 ст.
4.3. Karoga augšējā daļā - virs krūšu nozīmes attēla ar 7 cm augstiem drukātiem zeltītiem burtiem ir lokveida devīzes uzraksts:
DARBU DARĪT, VALSTI SARGĀT