Latgales dati

1936. gada 23. maijs

Līdz 1935. gadam visa Maskavas priekšpilsēta ietilpa Rīgas Sv. Franciska draudzē, kas atrodas Katoļu ielā. Tomēr katoļu skaits priekšpilsētā pieauga, jo 20. gadsimta pirmajā pusē Rīgā ieceļoja daudzi latgalieši, kuri apmetās uz dzīvi Maskavas rajonā, tāpēc bīskaps Antonijs Springovičs toreizējās Porcelāna un fajansa fabrikas tertorijā nodibināja garīgās dzīves centru. Par pirmo šī centra prāvestu kļuva priesteris Antons Oļševskis. Drīz vien draudzes vajadzībām tika nopirkts gruntsgabals ar divām dzīvojamām mājām un bijušo trauku fabriku, kas atradās Ogres, Zilupes, Rītupes un Indrupes ielas teritorijā. Pateicoties A. Oļševska apņēmībai, ēka tika pārbūvēta baznīcas vajadzībām, uzceļot nelielu torni un uzliekot krustu, kā arī izveidojot trīs altārus. Tāpat tika izveidotas dzīvojamās telpas priesterim, ērģelniekam un citas saimniecības telpas, bet pagalmā atradās liels koka krusts, ap kuru vasarā notika procesijas.
"Rīgas Vēstnesis" : "lesvētīšanas ceremonijas iesākās jau sestdien, 23. maijā, plkst. 17, kad V. E. bīskaps Rancāns, Dr. Lauranovlča pavadībā, ieradās dievnamā un iesvētīja baznīcas zvanu, kuru dāvāja Piebalgs no Olaines. Zvans sveŗ 200 kg un izmaksā tuvu pie 1000 latu. Pirmās zvana skaņas iedūcās jau vakarā, pasludinādamas ka rit baznīca būs atvērta dievlūdzējiem un sāksies kārtējie dievkalpojumi.
Svētdien, baznīcas iesvētīšanas dienā, dievnams bija izgreznots za|ām mētru vītnēm un smaršīgiem pavasara puķu ziediem. Svinības sākās taisni plkst. 10 no rīta, kad V. E. bīskaps J. Rancāns, Dr. Žuromska pavadībā ieradās baznīcā."
Baznīca tika nojaukta 1969. gadā un tā paša gada 16. decembrī antonieši ievācās pareizticīgo mazajā koka baznīciņā, kas atradās Ivana kapos. Ivana kapos draudze pavadīja vairāk nekā 20 gadus.
Draudze Ivana kapos uzturējās līdz 2004. gadam, kad vecā kapličas ēka tika atdota atpakaļ pareizticīgajiem. Pēc tam Antona draudzes locekļi tika izkaisīti pa citām Rīgas draudzēm. Tolaik Purvciemā tika uzcelta Sv. Trīsvienības baznīca, kur atradās Sv. Antona draudzes inventārs.
Svētā Antona draudze 2009.gadā sāka meklēt vietu jaunajai ēkai. 2011.gadā tā iegādājās zemes gabalu, 2012.gada nogalē saņēma būvatļauju un sāka jaunās baznīcas celtniecību, kuras vadību uzticēja monsinjoram Oļģertam Daļeckim.
2015. gada 13. jūnijā notika jaunuzceltās Romas katoļu Sv. Antona baznīcas iesvētīšana Rīgā, Maskavas ielā 309A.
Aptuveni 2,5 km attālumā no jaunuzceltās baznīcas kādreiz jau atradusies Rīgas Sv. Antona baznīca.

Atsauces