Latgales dati

1920. gada 9. augusts

Miera sarunās nolemts nerikot balsošanu Drisas apriņķī, apgabalu dalit, piešķirt mazāko pusi Latvijai, lielāko Krievijai.
Latvijas un PSRS 1920. gada 11. augusta miera līgums paredzēja nelielas daļas Drisas aprinķa (Piedrujas un Pustiņas (Robežnieku) pagasti) iekļaušanu Latvijas teritorijā.
Tomēr turpmāk šis jautājums tika vairākkārt aktualizēts.
20. augustā presē publicēti valodnieka J. Endzelīna argumenti par labu latviešiem. Drisas aprinķī esot 29 tūkst. latviešu (Rosicā 7,3 tūkst., Piedrujā 7,1 tūkst.).
2. septembrī Latgales apgabala priekšnieku apmeklēja Drisas apriņķa 14 pilnvarotie, lai izteiktu apriņķa iedzīvotāju vēlmi pievienoties Latvijai. Esot bijusi balsošana, kurā tikai 8 iedzīvotāji izteikušies pret šādu priekšlikumu.
Ir ziņas, ka par Drisas apriņķa piedrību Satversmes Sapulcē runājis arī F. Trasuns.
10. oktobrī aizvērta Drisas pasta nodaļa. Oktobra otrajā pusē Latvijas armijas vienības atstāja Drisas apriņķi.
Drisas apriņķis šodien ir Baltkrievijas Vitebskas apgabala Vjerhņadzvinskas rajons ar centru Vjerhņadzvinska (agrāk Drisa).

Atsauces