Latgales dati

1937. gada 12. jūnijs

Ierīcības gadi ilga 2 gadus. Elektrībai pieslēgti 74 vasarnīcu īpašumi. Strāva pieslēgta 12. jūnijā. Elektrību saņem pirmie 11 abonenti.
1937. gada ziņa: Daugavpils pilsētas valde nolēmusi stāties pie Daugavpils-Mežciems elektrības līnijas būves. Līnijas izbūves izmaksa aprēķināta uz 16.290 ls. Pilsēta šinī pasākumā ieguldīs 10. 290 ls, bet 6000 ls iekasēs no abonentiem kā neatmaksājamu pabalstu. Abonentiem, 30 ls katram, jāiemaksā līdz līnijas būves uzsākšanai, bet 30 ls pie abonenta pievienošanas tīklam.

Atsauces
  • “Daugavpils dzīve.” Latgales Vēstnesis. 1937. 11. janvāris.
  • “Mežciems sestdien dabūs elektrību.” Latgales Vēstnesis. 1937. 9. jūnijs.