Latgales dati

1996. gada 5. decembris

Šī datuma preses ziņa.
"Ir iznākusi pedagoģes un vēsturnieces Astrīdas Petaško grāmata "Vakardiena uzrunā šodienu", kurā vispusīgi atspoguļota Daugavpils 1. vidusskolas - bijušās valsts ģimnāzijas - vēsture laikā no 1921. līdz 1944. gadam.
Tas ir veltījums bijušajiem audzēkņiem un pedagogiem, viņu jaunības sapņiem, centieniem, traģiskajiem likteņa pavērsieniem laikmetu griežos.
Materiālo atbalstu grāmatas tapšanā snieguši ārzemēs dzīvojošie daugavpilieši. Dokumentus, aprakstus, fotogrāfijas un avīžu rakstus autore bija krājusi jau vairākus gadu desmitus, tāpēc izdevums patiešām ir plašs. Metiens gan nav liels - 500 eksemplāru".
1999. gadā iznāca turpinājums - "Vakardiena turpina uzrunāt šodienu.

Atsauces
  • Gavare, A. “Grāmata par skolas vēsturi.” Literatūra. Māksla. Mēs.. 1996. 5. decembris.