Latgales dati

1884. gada 29. decembris

Latviešu laikraksts "Mājas Viesis" rakstā par ievērojamām vietām saistībā ar dzelzceļa satiksmi lieto nosaukumu "Daugawpils" - "[..] caurbraukt uz Rigas-Daugawpils dzelzceļa pusi".
Iespējams, viens no pirmajiem "Daugavpils" vārda lietojumiem, jo šajā laikā oficiāli lietoja "Dvinska".

Atsauces
  • “Druskas par muhsu wehzturigi eewehrojamahm weetahm Dzehrbenē.” Mājas Viesis. 1884. 29. decembris.