Latgales dati

1930. gada 9. jūlijs

Daugavpils artilērijas nometnē Artilērijas inspektors, ģenerālis Ed. Kalniņš sasauca Jātnieku pulka un artilērijas pulku kopīgo AZSK biedru delegātu sapulci, kuri izvēlēja kluba valdi: 5 artilērijas un 3 jātnieku pulka virsniekus. Par kluba valdes priekšsēdētāju ievēlēts un apstiprināts Vidzemes artilērijas pulka komandieris pulkvedis Šenfelds, par priekšsēdētāja biedri Jātnieku pulka kapteinis Taube, par sekretāru Smagās artilērijas pulka adjutants kapteinis Kaudzlts.
Pirms tam, Kara ministrs 8. jūlijā apstiprināja Armijas zirgu sporta kluba noteikumus.
1. Jātnieku pulks bija atbildīgs par sportistu un zirgu sagatavošanu, izmantojot modernizētas treniņu programmas, bet AZSK savukārt bija atbildīgs par juridisko un tiesisko lietu nokārtošanu, tas ir, sacensību organizēšanu, Latvijas ekipas pieteikšanu starptautiskās organizācijās, tādās kā FEI, piemēram. Gan Jātnieku pulka, gan AZSK darbība uzskatāma par mūsdienu jāšanas sporta pamatu Latvijā. 

Atsauces
  • Miķelsone, D. “1.Jātnieku pulks un Latvijas Armijas zirgu sporta klubs 1919.-1940.g.” https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33005 (12.04.2020).
  • “Armijas zirgu sporta kluba noorganizēšana.” Latvijas Kareivis. 1930. 17. jūlijs.
  • “Armijas zirgu sporta kluba darbība sākusies.” Latvijas Kareivis. 1930. 26. jūlijs.