Latgales dati

1883. gada 10. marts

Vecais stils
Nomas līgums rakstīts krievu valodā un tajā bija 18 punkti.
1. punkts:
"Es, Kuzņecovs, atdodu viņam, Pliekšānam, nomā Jasmuižas muižu uz divpadsmit gadiem laikā no 1883. gada 23. aprīļa līdz 1895. gada 23. aprīlim par maksu man, Kuzņecovam, katru gadu 3.150 rubļu sudrabā. Pliekšānam nomas maksa jāiemaksā ne man, Kuzņecovam, bet Viļņas Zemes bankā un Dinaburgas Valsts apriņķa kasē, nepārsniedzot nomas maksas 3.150 rubļus šādos termiņos ( seko uzskaitījums ), bet šī gada jūnija mēnesī noteikti jāiemaksā man, Kuzņecovam, personīgi"

Atsauces