Latgales dati

1992. gada 19. decembris

Pēc "politiski. represēto kluba
lūguma 19. decembrī Daugavpils
pilsētas valde pieņēma lēmumu
par taisnības atjaunošanu un
nepamatoti represēto sociālās
aizsardzības nodrošināšanu.
Lēmuma galvenie punkti ir šādi:
-- nepamatoti represēto
apgādāšana ar pārtikas* un
rūpniecības precēm: ' tai' 'skaitā 'ar
deficītajām precēm tādā pašā
kārtībā kā kara invalīdiem;
"-+ telefonu uzstādīšana tādā
kārtībā, kāda_ paredzēta
Černobiļas AES avārijas
likvidācijas dalībniekiem;
Ä- paredzēta 50 procentu
atlaide no maksas par dzīvokli un
komunālajiem pakalpojumiem,
izņemot apmaksu par telefonu;
` "-4- 'atbrīvbšana no ienākumu
nodok]a'”r'i`iäkš'as:' “ " " '
- paredzēts sadzīves pakalpojumu uzņēmumos noteikt
pasiltījumu pieņemšanas dienas
apavu un apģērbu labošanai un
šūšanai liepamatoti represētajiem
pilsoņiem. '
Politiski represēto klubam ir
iedalītas telpas Daugavpilī,
Saules ielā 19,

Atsauces
  • MOROZOVS, J. “Nepamatoti represētajiem.” Avangards, Daugavpils. 1992. 23. janvāris.