Latgales dati

1959. gada 15. jūnijs

Ziņa:
Mūsu senču «krājkases» —
naudas podi un zeķes vairs
nav cieņā. Tā Kalupes ciema
Staļina arteļa kolhoznieks
Pēteris Kuklis piemājas dārzā
atracis trauku ar 46 kg cara
laika vara monētām no
1811.—1915. gadam un vien
kārši nodevis tās izejvielu sa
gādes kantorim.

Atsauces
  • “Raibā virknē.” Zvaigzne, 1959.06.15.