Latgales dati

1926. gada 11. novembris

1926. gada 11. novembra Daugavpils pilsētas domes sēdē sākta diskusija par arhitekta amata ieviešanu pilsētā. Līdz tam pilsētā bija tehniķa amats, ko ieņēma Kogans. Daži domnieki aizrādīja, ka tehniķa amata likvidēšana ir nacionālā naida kurināšana.
22. novembra sēdē nolemts ieviest arhitekta - tehniķa amatu no 1927. gada 1. janvāra.
Arhitekta amatā strādājuši:
1930. gadā amats bija vakants.
Pēteris Vītols līdz 1939. gada martam
Ē.Šulcs

Atsauces
  • “Vietējā kronika.” Daugavas Vārds. 1926. 20. novembris.
  • “Vietējā kronika.” Daugavas Vārds. 1926. 27. novembris.