Latgales dati

1943. gada 24. marts

1943. gada 24. martā LĻKJS CK un 3. aprīlī V (Vissavienības) ĻKJS CK Sekretariāts apstiprināja Latgales apgabala komiteju un Abrenes, Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils apriņķu pagrīdes komitejas. Par Abrenes apriņķa komitejas sekretāru tika apstiprināts P. Pimenovs, Daugavpils - A. Prostaks, Ludzas - B. Odiņš, Rēzeknes - A. Bunga. LĻKJS CK birojs apstiprināja arī nelegālo apriņķu komiteju organizatorus un Latgales apgabala komitejas locekļus.

Atsauces
  • Latvijas komjaunatnes vēsture dokumentos. 1917-1970. Rīga: Liesma, 1973. 364 lpp.