Latgales dati

1989. gada 12. novembris

LTF Līvānu nodaļas konferencē 12. novembrī, kuru ļoti labi bija noorganizējis J. Ancāns, galvenais jautājums – jaunā nodaļas pārvaldes struktūra un darba organizācija. Jauno struktūru atspoguļoja pieņemtais LTF Līvānu nodaļas nolikums, kuru bija izstrādājusi Inese Garjāne. Par Līvānu nodaļas Domes priekšsēdētāju konference ievēlēja Arnoldu Jeļisejevu, par vietniekiem kļuva Ansis Smirnovs un Jāzeps Brencis. Konferences viesis bija LTF Domes valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dinēvičs.
...
Līvānu nodaļas konference bija notikusi arī agrāk, 1989. gada 9. septembrī. To vadīja LTF domes loceklis Uldis Siliņš un stikla fabrikas grupas pārstāvis Ēriks Mazjānis. Konferences galvenais organizators bija ugunsdzēsēju pārstāvis Arnolds Jeļisejevs. Vispirms runāja PSRS Tautas deputāte Marina Kosteņecka, kura raksturoja darba apstākļus un atmosfēru Maskavā, sniedza padomus turpmākajam darbam. Pēc tam referātus lasīja Uldis Siliņš un Jāzeps Brencis, kuros bija paveiktā darba un darbošanās formu analīze, kā arī priekšlikumi darba un nodaļas pārvaldes struktūras uzlabošanai. Par savu darbu atskaitījās komisiju priekšsēdētāji: V. Rusiņa (kultūras komisija), V. Anspaks (ekoloģiskā komisija), A. Reitere (sociālā taisnīguma komisija), Dz. Ušacka (represēto kluba pārstāve). Konferences dienas kārtības nākamajos punktos izlēma: par nākamo LTF Domes locekli kļuva Jāzeps Brencis, uz LTF 2. kongresu izvirzītie delegāti bija Inese Garjāne, Arnolds Jeļisejevs un Jāzeps Brencis. Kopējās valdes sastāvā ar LTF Preiļu nodaļu tika ievēlēti U. Siliņš, A. Jeļisejevs un J. Brencis.

Atsauces