Latgales dati

2019. gada 10. oktobris

Būvniecības valsts kontroles birojs, piedaloties visiem būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem, pieņēma ekspluatācijā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku Marijas ielā 1E, Daugavpilī. Būvdarbi objektā veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2./18/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros. Ģenerālais būvuzņēmējs SIA “BORG” būvdarbus objektā paveica pirms līguma termiņa beigām. Autoruzraudzību objektā veica SIA “Lūsis V” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “INRI”. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku Marijas ielā 1E, Daugavpilī, ir nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi, nosiltināts un nomainīts jumta segums, veikti iekštelpu remontdarbi, uzstādīta ventilācija ar rekuperāciju, atjaunota apkures sistēma un uzstādīts LED apgaismojums.

Atsauces