Latgales dati

1940. gada 9. jūnijs

Izstāde atklāta Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļas telpās. Izstādi atklāja prof. F. Balodis. Īpašā telpā apskatāmas ap 2000 senmantas.
Gleznu galerijā skatāmi ap 30 gleznotāju darbi, sākot ar lielmeistariem Purviti un J. Rozentalu un beidzot ar jaunākās paaudzes gleznotājiem Kazaku, Ūbanu, Svempu, Liepiņu, Sveicu, Skulmi un citiem.
Šīs izstādes ievadīja Latgales dziesmu svētku plašo programmu.

Atsauces
  • Kalniņš, J. “Karaļa Visvalža valsts varenības liecinieki Daugavpilī.” Daugavas Vēstnesis. 1940.06.10.
  • “Izstāde, kura jāapmeklē katram.” Daugavas Vēstnesis. 1940.06.11.
  • Blese, E. “F. BALODIS. Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi.” Latvijas vēstures institūta žurnāls, 1940, nr. 2, 293.-295.lpp.