Latgales dati

2019. gada 20. septembris

Ministru prezidents K. Kariņš vizītes laikā Preiļos piedalās svinīgajā Rietumu ielas atklāšanas pasākumā. Rietumu iela kopā ar industriālo teritoriju ir uzbūvēta, reģenerējot degradētās teritorijas. Teritorijā pie Rietumu ielas plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju un inženierkomunikāciju izbūvi, kas dos iespēju paplašināt darbību jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un 18 jaunu darba vietu radīšanu, tiks ieguldīti 877 755,90 EUR nefinanšu investīciju, degradēto teritoriju samazinājums plānots 3 ha platībā.

1d8fd6c6d91f6d6db9536f1d92eee741bbe97228
4d96751d2119b8e74a9bc1df072bb0a212fecd34