Latgales dati

1983. gada 23. jūnijs

Šīs dienas preses ziņa: Višķu sovhoztehnikuma zāle notika tematisks pasākums "buržuāziskās nacionālistiskās propagandas tīkojumu atmaskošanai." Pasākuma rīkotāji nav minēti. Dalībnieku runās minēti fakti par "okupantu līdzskrējēju bąndām, kas centās ar ieročiem apturēt vēstures gaitu."
[..] "Ar lielu uzmanību klātesošie noklausījās Valsts drošības komitejas darbinieku E. Bogdāna un I. Loginova runas, kurās bija parādīta buržuāzisko nacionālistu seja, viņu ļaundarības pret latviešu darba tautu."
Apspriedē runāja arī "bijušais bandītiskās nacionālistiskās pagrīdes dalībnieks Miķelis Raščevskis".
Sižets par Višku apspriedi tika iekļauts E. Freidenfelda un L. Ulmanes televīzijas filmā "Pa vilkaču pēdām" (3 daļas), ko rādīja televīzija 1985. gada sākumā un turpinājums "Vilkaču gals"( 3 daļas) 1985. gada jūlijā. Minētā filma TV arhīvā nav saglabājusies, jo it kā palikusi Drošības komitejas rīcībā. Raidījumam nebija atkārtojuma.

Atsauces